0905.659.696

Điểm chuẩn Đại học Luật năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2016 là căn cứ giúp cho các bạn thí sinh dự thi xét tuyển vảo Đại học Luật các kì tuyển sinh tiếp sau tham khảo để lựa chọn khoa ngành cho phù hợp.

Danh sách điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội theo từng ngành năm 2016: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật A00 23.25  
2 52380101 Luật C00 26.25  
3 52380101 Luật D01 21.75  
4 52380107 Luật kinh tế A00 25.25  
5 52380107 Luật kinh tế C00 28  
6 52380107 Luật kinh tế D01 23.75  
7 52110101 Luật Thương mại quốc tế D01 31.25 Tiếng Anh nhân 2
8 52220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 29.25 Tiếng Anh nhân 2
Tư Vấn Tuyển Sinh Online [x]