0912 826 096

Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì?

Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì? ngành Luật cụ thể là Học Đại Học Luật, Cao đẳng Luật Hà Nội, Văn bằng 2 Luật Hà Nội? và Trung Cấp Luật? Học ngành Luật sau 5 năm tới có bão hòa hay không? cơ hội công việc cho ngành Luật ở các công ty nước ngoài và nhà nước như thế nào? Mức lương sau khi học ngành Luật ra trường có cao không?

Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì?

Ngành Luật mấy năm gần đây đăng trở thành một ngành được nhiều thí sinh trong cả nước quan tâm tới chính vì vậy ngành Luật đang từng bước đi đổi mới và lớn lên theo ngày tháng. Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đổi mới toàn diện chính vì thế mà kinh tế xã hội phát triển ngành Luật lại được trọng vọng

Cơ hội cho ngành Luật giờ đây là rất cao, các em sau khi tốt nghiệp ra trường ngoài làm tòa án, Viện Kiểm sát các em còn có thể làm trong các ngành công an...Nhất là hiện nay khối ngành tư nhân phát triển nhiều công ty trong nước và công ty nước ngoài công ty nào cũng cần ít nhất là một sinh viên học Luật làm việc tại công ty. Học Luật các em có thể làm trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiêp làm tư vấn luật, làm báo ...Chính vì thế ngày bây giờ các em có cơ hội rất lớn là người đi đầu trong lĩnh vực Luật khi trúng tuyển vào Ngành Luật thí sinh có cơ hội và thách thức để lựa chọn cho mình những ngành Học phù hợp sau ra trường có công việc như ý muốn với mức lương rất là cao như: Luật dân sự, Luật Thương Mại, Luật quốc tế, Luật hình sự...

Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì?

Cơ hội cho việc Học Luật dân sự

Học luật dân sự giúp các em có thể có kiến thức chuyên sâu về các mảng luật như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động, Luật thừ kế, kiến thức thủ tục dân sự và các kiến thức liên quan đến sở hữu công nghiệp ....
Sau khi học Luật dân sự tốt nghiệp ra trường là cơ hội lớn cho các em có thể làm việc tại các liên quan đến tư vấn luật, việm kiếm soát nhân dân, hoặc có thể trở thành luật sư chuyên về tranh chấp nợ, hợp đồng, đất đai, tài sản hôn nhân gia đình or các em có thể làm tròng các phòng sử hữu tư pháp của nhà nước như các cơ quan công an, các đơn vị kinh doanh bất động sản, và các bộ phận trong ngân hàng...

Cơ hội cho việc học Luật quốc tế

Học luật quốc tế giúp các em có kiến thức khối chuyên ngành trong 3 mảng cơ bảng như: mảng khối kiến thức tư pháp quốc tế, mảng khối kiến thức luật thương mại quốc tế và cuối cùng là mảng kiến thức luật so sánh. Mục tiêu chính sẽ giúp sinh viên biết và nắm bắt kiến thức chuyên sau trong mảng luật quốc tế và nhằm tăng khả năng đối ngoại của luật nhà nước trong quan hệ quốc tế.

Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì?

Sau khi học ngành Luật quốc tế này sinh viên ra trường có thể làm việc trong các sở tư pháp, đại sứ quán or các cơ quan ngoai giao và có thể làm trong các công ty nước ngoài tại Việt Nam ....

Cơ hội cho việc học Luật thương mại

Học ngành Luật Thương Mại sẽ trang bị cho các em kiến thức chuyên sâu về pháp luật có liên quan các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, môi trường, kinh tế
Sinh viên sau khi học luật Thương Mại tốt nghiệp ra trường có thể làm trong các lĩnh vực như tư vấn pháp luật or trong các cơ quan kinh tế, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài tùy từng lĩnh vực cụ thể ngoài ra các em còn có thể làm trong sở hải quan, sở thương mại và bộ kế hoạch đầu tư...

Cơ hội cho việc học Luật hành chính

Học Luật hành chính giúp sinh viên năm bắt kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực lý luận nhà nước và pháp luật hoặc các kiến thức chuyên sâu về tổ chức và bộ máy nhà nước...ngoài ra còn thêm kiến thức về quản lý nhà nước và điều hành công sở, thanh tra và công tác kiểm tra, kiếu lại ....

Sinh viên học xong Luật hành chính các em có nhiều cơ học công việc ở một số lĩnh vực cụ thể như sau đây làm trong  xã phường tại các quận, các tỉnh và thành phố trong cả nước ngoài ra các em có cơ hội làm việc trong các cơ quan thuế, của khẩu, sân bay hoặc có thể làm trong tòa hành chính và trở thành luật dân sự, viện kiểm soát .
Cơ hội cho việc học Luật hình sự

Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì?

Học luật dân sự cơ hội và thách thức cho sinh viên tại các lĩnh vự như tòa án, việm kiểm soát nhân dân và tưu pháp hoặc các cơ quan công an...Sinh viên học Luật dân sự có công việc tốt ở một số cơ quan or các công ty trong và ngoài nước có tập đoàn to vì nhân viên các công ty rất là lớn.

Cơ hội cho việc học Luật kinh doanh

Sinh viên muốn học chuyển đổi sang văn bằng 2 Đại Học Luật chuyên ngành kinh doanh các em thành cử nhân Luật Kinh doanh cơ hội lớn cho các em có thể biết các kiến thức chuyên sâu về pháp luật và có kỹ năng về pháp luật kinh doanh và đồng thời có kiến thức cơ bản trong quản lý luật kinh tế. vì vậy học văn bằng 2 Đại Học Luật có đủ khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề liên quan đến pháp lý đặt ra những hoạt động kinh doanh và quản lý đối với nền kinh tế và bước tiến của đất nước Việt Nam.

Sinh viên Học Luật Kinh doanh được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực như: tư vấn, phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Sinh viên Học Luật kinh doan sau tốt nghiệp tra trường có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các Toà kinh tế thuộc hệ thống Toà án nhân dân, các Trung tâm trọng tài thương mại, các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.

Cơ hội cho việc học Quản trị – luật

Học quản trị Luật sẽ nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại về kinh doanh, quản trị và luật làm nền tảng nghề nghiệp cho nhà quản trị và nhà tư vấn. Sinh viên ngành Luật Quản trị có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, hiểu biết các vấn đề quản trị và các vấn đề có liên quan đến các yếu tố pháp lý. Đây là ngành học mới được đào tạo duy nhất tại Đại học Luật TP.HCM. Sinh viên ngành này ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp quản trị và luật như: dịch vụ công, thương mại quốc tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn kinh doanh… Ngành Quản trị – Luật không tuyển khối C. Khối A: 17, khối D: 15,5 điểm (2009).

 

 

 

Ads: Máy lọc nước uống trực tiếp

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024.62.755.166

0905.659.696

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi
Tư Vấn Tuyển Sinh Online [x]