0912 826 096

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Luật

Những sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Luật không phải chỉ làm việc trong những cơ quan nhà nước mà có thể làm việc ở rất nhiều ngành nghề và đơn vị khác nhau. Tùy thuộc vào chuyên ngành và trình độ chuyên môn mà các bạn có thể chọn lựa cho mình nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau.

Ngành Luật dân sự

Khi theo học chuyên ngành này, sinh viên được cung cấp những kiến thức về chuyên ngành Dân sự như hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, thừa tế, thủ tục tố tụng dân sự, những vẫn đề sở hữu công nghiệp hay luật hôn nhân gia đình..

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc tại Tòa án dân sự, Viện kiểm soát nhân nhân hay những công ty tư vấn pháp luật, luật sư chuyên về dân sự như tranh chấp nợ, đất đai, tranh chấp tài sản, hôn nhân gia đình…làm ở các Phỏng, Sở tư pháp, cơ quan Công an, Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình và những đơn vị kinh doanh bất động sản, bộ phận pháp luật ở những ngân hàng…

Ngành Luật Thương mại

Luật thương mại sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật liên quan đến kinh tế-tài chính, thuế, đất đai và môi trường. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học có thể làm cán bộ tư vấn pháp luật, cán bộ kinh doanh trong những cơ quan kinh tế, hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước có vốn đầu tư nước ngoài.. những sở, cục như Sở Thương mại, Sở Kế hoạch- đầu tư.. Bạn cũng có thể làm chuyên viên ở những cơ quan cấp huyện như Ủy ban nhân dân, phòng Kinh tế, phòng Thuế, Tòa án kinh tế, Viện kiểm sát hay luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế thương mại.

Luật hành chính

Sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lý luận Nhà nước và pháp luật, kiến thức về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về khoa học quản lý nhà nước và điều hành công sở, về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo …

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm tại các Ủy ban nhân dân phường xã, các Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc cấp tỉnh, hoặc một số cơ quan khác như Hải quan, cơ quan thuế, các cửa khẩu, sân bay.

Ngành Luật kinh doanh

Đây là chuyên ngành khá “hot” hiện nay. Ngành học này sẽ đào tạo bạn thành cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, đủ khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Sau khi  tốt nghiệp , sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các Toà kinh tế thuộc hệ thống Toà án nhân dân, các Trung tâm trọng tài thương mại, các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.

Ngành Luật quốc tế

Ngành Luật quốc tế của trường Cao đẳng Luật Hà Nội đào tạo 3 khối kiến thức cơ bản là: khối kiến thức về lĩnh vực Công pháp Quốc tế, Tư pháp Quốc tế, Luật so sánh và Luật Thương mại quốc tế. Những kiến thức này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến chức năng đối thoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đảm phán hợp đồng ngoại thương và giải quyết những tranh chấp dân sự có liên quan đến nước ngoài.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan nhà nước như Bộ, Sở Tư Pháp, cơ quan ngoại giao, các sứ quán Việt Nam tại nước ngoài; hoặc có thể làm việc cho các công ty nước ngoài tại Việt nam, các cơ quan quốc tế, các công ty tư vấn pháp luật.

                                                                                       (Theo bạn Hương Ly- sinh viên Cao đẳng Y dược Hà Nội tổng hợp)

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024.62.755.166

0905.659.696

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi
Tư Vấn Tuyển Sinh Online [x]